Systemy przywoławcze – czemu są tak popularne?

Czy wiesz czym są systemy przywoławcze? Systemy przywoławcze to nadajniki ze specjalnym przyciskiem montowane w dwóch miejscach, służą do komunikowania się między dwoma osobami np. pacjent – pielęgniarka. To bardzo popularne rozwiązanie, na które nie tylko stawiają ordynatorzy szpitala. Dlaczego tak się dzieje? Sprawdź ten tekst i poznaj odpowiedź na to pytanie.

Gdzie wykorzystywane są systemy przywoławcze?

Systemy mogą być stosowane w różnych miejscach np. w szpitalach i klinikach, domach pomocy społecznej i domach opieki, sanatoriach, więzieniach, punktach gastronomicznych i obiektach turystycznych. Systemy posiadają dodatkowo możliwości takie jak np. – sterowanie oświetleniem, komunikację głosową, zdalne sterowanie sprzętem czy połączenia telefoniczne. Systemy są najczęściej wykorzystywane w placówkach medycznych ze względu na bezpieczeństwo pacjenta. Nadajnik z przyciskiem montuje się przy łóżku pacjenta, w łazience i na korytarzu. Jeżeli pacjent potrzebuje pomocy, wciska przycisk, który informuje personel medyczny, który przycisk został użyty, dzięki czemu personal może natychmiast zlokalizować pacjenta, który potrzebuje pomocy. Ponadto systemy przywoławcze posiadają funkcję przekazywania wezwań pomocy na telefon komórkowy pielęgniarki lub lekarza, opiekującymi się danym pacjentem szpitala. Dzięki tej możliwości pacjent może otrzymać szybko pomoc od osoby, która znajduję się najbliżej.

Jakie jeszcze opcje mają systemy?

Istnieje także możliwość komunikowania się głosowo. Systemy są bardzo potrzebne w obiektach medycznych, ze względu na skuteczność i możliwość szybkiego udzielenia pomocy osobie potrzebującej. Branża medyczna nie jest jedyną branżą, w której są stosowane tego typu systemu. Systemy przywoławcze są bardzo często montowane w obiektach turystycznych, ale działają na nieco innej zasadzie. W obiekcie turystycznym, system przekazuję informacje pomiędzy gościem, a personelem. Może być używany do wezwania osoby, która zmieni ręczniki, pościel czy poda zamówienie do pokoju. Natomiast, w branży gastronomicznej, system może być wykorzystywany do komunikacji pomiędzy gościem, a kelnerem. Jeżeli gość jest gotowy złożyć zamówienie, to wzywa kelnera. Tak samo w przypadku płatności, gość naciska przycisk, który informuje kelnera o potrzebie wystawienia rachunku.